Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες είναι κατά βάση αγροτικές, βρέθηκαν στο στόχαστρο της κρίσης, με τη νεανική ανεργία να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για αυτές. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), οι περιοχές του νότου που έχουν πληγεί περισσότερο όπως επιβεβαιώνεται και από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, φαίνεται την ίδια στιγμή να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή σχετίζεται και με την τάση νέων που αποφασίζουν, αντί να ψάξουν για δουλειά στην πόλη, να μετακομίσουν στην επαρχία και να ξεκινήσουν εκεί τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα και στη βιολογική γεωργία. Όπως όμως περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA), η πλειοψηφία αυτών των νέων δεν έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αφού για πολλούς το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν αποτελεί το αντικείμενο των σπουδών τους αλλά είτε αναλαμβάνουν την οικογενειακή επιχείρηση, είτε αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα, λόγω της υψηλής ανεργίας, η οποία αποτελεί ένα άλυτο πρόβλημα στην περιοχή της νότιας Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, το «Grow Green» επιδιώκει να διαχειριστεί τα παραπάνω θέματα, προκειμένου να τα αντιμετωπίσει με μια ολιστική και πρακτική προσέγγιση. Για αυτό τον λόγο το συγκεκριμένο έργο δεν περιορίζεται στο να υποστηρίξει τους νέους να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, αλλά πάει ένα βήμα παρακάτω και παρέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση καινοτόμων μεθόδων και ιδεών, που θα έχουν ως στόχο την ανανέωση ολόκληρου του αγροτικού τομέα, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» που έχουν ήδη υιοθετηθεί από το 2013. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως ένα βασικό της στόχο, την ενίσχυση της γεωργίας και της βιολογικής γεωργίας, παρέχοντας στους νέους τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στον επιχειρηματικό τομέα. Το έργο «Grow Green» συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύοντας τους νέους αγρότες με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε κερδοφόρες και υγιείς επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο «Grow Green» όχι μόνο θα ενισχύσει τις γνώσεις των νέων επιχειρηματιών στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, ενισχύοντας την αγροτική και περιφερειακή οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων αγροτικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός ισχυρού και πρωτότυπου δικτύου μεταξύ των νέων στον τομέα της γεωργίας και βιολογικής γεωργίας, αδιαμφισβήτητα θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, κάτι που ενισχύει την ποιοτική υπεροχή του έργου.

Το έργο “Grow Green” στοχεύει:

  1. Να αυξήσει την νεανική ανεργία, εμπλέκοντας περισσότερους νέους στον αγροτικό τομέα.
  2. Μείωση του αριθμού των NEET (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης), εστιάζοντας και προσεγγίζοντας κυρίως χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά NEET, αλλά και αναπτυξιακό δυναμικό στον γεωργοδιατροφικό τομέα.
  3. Να ενισχύσει την τάση για νέες αγροτικές επιχειρήσεις μεταξύ των νέων.

Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθούν μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία στοχεύουν:

  • να ενημερώσουν τους νέους για τις τάσεις στην αγροτική αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον στον αγροτικό τομέα.
  • να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων ώστε να ενισχύσουν το προφίλ τους στον τομέα της αγροτικής βιομηχανίας.
  • να αναδείξουν ορθές πρακτικές, και κυρίως εκπαιδευτικές μεθόδους στον γεωργικό τομέα, με στόχο να παρακινήσουν τους νέους να εμπλακούν με τον αγροτικό τομέα.
  • να υποστηρίξουν τους νέους που ήδη συμμετέχουν στον γεωργικό τομέα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες πρακτικές.
  • να δημιουργήσουν πιθανές συνεργασίες και εταιρικά σχήματα, μέσω των οποίων θα αναπτυχθούν νέες καινοτομίες μεταξύ των έμπειρων αγροτών και των νεοεισερχόμενων.

Επιπλέον το «Grow Green» θα δώσει την ευκαιρία στους νέους αγρότες που το επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην εκπαίδευση τους, παρέχοντας τους την διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του έργου, όπου οι νέοι αγρότες/συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται ώστε η εμπλοκή τους στον αγροτικό τομέα να μπορεί να χαρακτηριστεί ως πετυχημένη.

Είναι εξίσου σημαντικό ότι το «Grow Green» δεν εστιάζει μόνο στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια αγροτική επιχείρηση, αλλά επιδιώκει να παρέχει επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα που ήδη ασχολούνται με τον αγροτικό και βιο-αγροτικό τομέα, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την δημιουργία ισχυρής δικτύωσης και με άλλους πετυχημένους επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη κοινοπραξία αποτελείται από τον κυπριακό οργανισμό Citizens in Power, τον Ελληνικό οργανισμό iED και την Ισπανική εταιρία Red2Red. Οι τρεις οργανώσεις έχουν ως κοινό στόχο την εφοδιασμό των νέων με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην ένταξη τους στην επιχειρηματική σκηνή